Bartosz Janicki,
Trener menedżerów sprzedaży,
Lotte Wedel

Program był maksymalnie wyczerpujący – nie znalazłem zagadnienia dotyczącego wellbeing, który by nie był ujęty. Dodatkowo widziałem prowadzone przez Was webinary i propozycje webinarów na kosmicznie wysokim poziomie. I jeszcze dostałem rekomendację od przełożonej, którą uważam za eksperta i osobę o bardzo szerokich horyzontach.

Leave a Comment